Traumahealing

Traumahealing

Traumahealing gaat over blokkades in het lichaam waarbij de doorstroming van energie gestremd wordt.

 

Het gaat over die zaken waar we met moeite over kunnen spreken en die we niet zonder meer lijken los te kunnen laten. Soms zijn het oude stukken die we zelf hebben beleefd. Soms zijn het stukken die we meenemen vanuit onze voorouders (zgn. transgenerationeel trauma).

 

Traumahealing is een grote en diepe transformatie en wordt bij voorkeur nog een tijd begeleid met een individuele sessie om hetgeen losgemaakt is goed te kunnen plaatsen en verwerken. 


 De genezing gaat door alle lagen van het zijns-wezen. Dat wil zeggen door de fysieke, energetische, emotionele, mentale én spirituele lagen. Datgene wat getransformeerd mag worden wordt in zijn totaliteit meegenomen.