Servicevoorwaarden

1. Voorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website, toegankelijk via https://www.star-of-light.nl/, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenkomst met alle toepasselijke lokale wetten . Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

 

2. Gebruik licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk één exemplaar van het materiaal op de website van Star of Light te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk bekijken. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:

  • de materialen wijzigen of kopi√ęren;
  • het materiaal gebruiken voor commerci√ęle doeleinden of voor openbare vertoning;
  • proberen om software op de website van Star of Light te reverse-engineeren;
  • verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van de materialen;¬†of
  • het materiaal overbrengen naar een andere persoon of het materiaal op een andere server “spiegelen”.

Hierdoor kan Star of Light eindigen bij schending van een van deze beperkingen.¬†Bij be√ęindiging wordt uw kijkrecht ook be√ęindigd en dient u al het gedownloade materiaal in uw bezit te vernietigen, ongeacht of dit in gedrukt of elektronisch formaat is.

 

3. Disclaimer

Al het materiaal op de website van Star of Light wordt geleverd “zoals het is”.¬†Star of Light geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent daarom alle andere garanties.¬†Bovendien doet Star of Light geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze website zijn gekoppeld.

 

4. Beperkingen

Star of Light of haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat door het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op de website van Star of Light te gebruiken, zelfs niet als Star of Light of een bevoegde vertegenwoordiger van deze website mondeling of geschreven over de mogelijkheid van dergelijke schade.¬†Sommige jurisdicties staan ‚Äč‚Äčgeen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade; deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

 

5. Herzieningen en fouten

Het materiaal dat op de website van Star of Light verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Star of Light belooft niet dat de materialen op deze website accuraat, compleet of actueel zijn. Star of Light kan de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Star of Light verplicht zich niet om de materialen bij te werken.

 

6. Links

Star of Light heeft niet alle sites die aan haar website zijn gelinkt, beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert geen goedkeuring door Star of Light van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

 

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Star of Light kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden.

 

8. Uw privacy

Lees ons privacybeleid.

 

9. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van Star of Light wordt beheerst door de wetten van nl, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.