Totem Spirit Healing

Healing door de spirit van de totem is een paleolithisch sjamanistische ceremonie op basis van de oudste kennis uit de painted healer tradities. De healer zet een transformerend healing ritueel op met het gebruik van sjamanistische beschilderingen, droom-symbolen en spirit stenen. 

 

Zowel de healer als de cliënt worden beschilderd met de kleuren die nodig zijn voor de healing. De spirit van de totem wordt door de healer uitgenodigd en zal de healing uitvoeren door de painted healer. 

 

De genezing gaat door alle lagen van het zijns-wezen. Dat wil zeggen door de fysieke, energetische, emotionele, mentale én spirituele lagen. Datgene wat getransformeerd mag worden wordt in zijn totaliteit meegenomen.

 

Elke spirit heeft eigen talenten, kwaliteiten en vertegenwoordigd bepaalde principes.

Eenheid & Balans

Wolf-medicijn is een zielenmedicijn, het staat voor eenheid, verbinding en balans. Wolf brengt balans en genezing in je lichaam en met de omgeving om je heen. Wolf-spirit geneest op het horizontale vlak in een breed perspectief. Wolf zijn eerste taak is observeren en leren door te zijn. Ieder heeft een plek en daarmee een taak. Begrijpen waar jij je bevind en je eigen plek te begrijpen in deze wereld.

Zachtheid & Puurheid

Het hert is het pad van het hart. Healing van het hert is een ware hart opener, een reset vanuit zachtheid en liefde. Zachtheid voor jezelf, je omgeving. Het is een gehele body healing op alle lagen van het energetische een uitlijning met jouw pure energie.

Inzicht & Balans

Eagle medicijn is healing en uitlijning vanuit de materiële energie (het zichtbare en tastbare) en de non-materiële energie (het onzichtbare). Eagle-medicijn heeft het vermogen om in het rijk van spirit/geest te leven en toch in verbinding en balans te zijn met het aardse (de verticale verbindingsas). Eagle kan je helpen om de relatie van het vrouwelijke en mannelijke in balans te herstellen of de balans in energie in jezelf. Eagle brengt reiniging en licht door je hele wezen vanuit je hoogste zelf.

Inzicht & Bewustzijn

Beer-medicijn is het aanwezig zijn in het hier en nu. Beer staat voor aarde en innerlijke rust. Een healing van beer is diep en intens. Beer kijkt vooral naar de lijnen vanuit voorouders en haalt hier de trauma's of pijnstukken diep uit je binnenste weg.

De behandeling

We beginnen de healing met een kort gesprek waarin jij jouw vraag, zorg of probleem kort kunt aangeven. 

Vervolgens breng ik het masker van de healer aan en droom ik het medicijn masker behorende bij jou.

Dan stappen we samen in de healing. Tijdens de healing maak ik gebruik van de sjamanendrum, belletjes en mijn stem om de trillingen over te brengen.

Nadat de energetische healing gedaan is, zal ik uit het contact stappen en je lichaam de tijd gunnen om de energie te integreren. Naar gelang de intensiteit van de healing heeft dit meer of minder tijd nodig. 

Wanneer jij merkt dat je weer bewust bent ronden we af met een kopje thee en eventueel een uitwisseling.

 

 

De totale behandeling duurt rond 2-3 uur . De healing heeft een energie uitwisseling van €120,00.