Totem Spirit Healing

Healing door de spirit van de totem is een paleolithisch sjamanistische ceremonie op basis van de oudste kennis uit de painted healer tradities. De healer zet een transformerend healing ritueel op met het gebruik van sjamanistische beschilderingen, droom-symbolen en spirit stenen. 

 

Zowel de healer als de cliënt worden beschilderd met de kleuren die nodig zijn voor de healing. De spirit van de totem wordt door de healer uitgenodigd en zal de healing uitvoeren door de painted healer. 

 

De genezing gaat door alle lagen van het zijns-wezen. Dat wil zeggen door de fysieke, energetische, emotionele, mentale én spirituele lagen. Datgene wat getransformeerd mag worden wordt in zijn totaliteit meegenomen.

 

Elke spirit heeft eigen talenten, kwaliteiten en vertegenwoordigd bepaalde principes.

Eenheid & Balans

Wolf-medicijn is een zielenmedicijn, het staat voor eenheid, verbinding en balans. Wolf brengt balans en genezing in je lichaam en met de omgeving om je heen. Wolf-spirit geneest op het horizontale vlak in een breed perspectief. Wolf zijn eerste taak is observeren en leren door te zijn. Ieder heeft een plek en daarmee een taak. Begrijpen waar jij je bevind en je eigen plek te begrijpen in deze wereld.

Zachtheid & Puurheid

Het hert is het pad van het hart. Healing van het hert is een ware hart opener, een reset vanuit zachtheid en liefde. Zachtheid voor jezelf, je omgeving. Het is een gehele body healing op alle lagen van het energetische een uitlijning met jouw pure energie.

Inzicht & Balans

Eagle medicijn is healing en uitlijning vanuit de materiële energie (het zichtbare en tastbare) en de non-materiële energie (het onzichtbare). Eagle-medicijn heeft het vermogen om in het rijk van spirit/geest te leven en toch in verbinding en balans te zijn met het aardse (de verticale verbindingsas). Eagle kan je helpen om de relatie van het vrouwelijke en mannelijke in balans te herstellen of de balans in energie in jezelf. Eagle brengt reiniging en licht door je hele wezen vanuit je hoogste zelf.

Inzicht & Bewustzijn

Beer-medicijn is het aanwezig zijn in het hier en nu. Beer staat voor aarde en innerlijke rust. Een healing van beer is diep en intens. Beer kijkt vooral naar de lijnen vanuit voorouders en haalt hier de trauma's of pijnstukken diep uit je binnenste weg.

De healing

Begint op het moment dat jij de vraag stelt aan jezelf en het contact legt met mij en de totem om een healing te plannen.

De healing zelf is een moment waarin wij samen op reis gaan vanuit een pure intentie. De healing volgt uit deze intentie en stroomt langs de verbinding die jij met de totem hebt en die ik met de totem heb, op zowel de bewuste als de onbewuste lagen. 

 

De healing volgt de traditie van de painted-healers waarin kleuren, klanken en frequenties de healing inzetten in het lichaam via de intentie en jouw vraag. 

Dit betekend dat zowel jij als ik een schildering zullen dragen om de healing te ondersteunen. Ik draag mijn schildering als healer vanaf het begin. Jij zult jouw schildering ontvangen tijdens de healing. Deze medicijn schildering zal de drager worden van hetgeen jouw niet langer dient en hetgeen getransformeerd mag worden. 

Het healingsproces neemt zijn eigen vorm aan en de totem zal doen wat er nodig is. Na afloop van de healing zal ik uit contact stappen en krijgt je lichaam de tijd om de energie te integreren. Naar gelang de intensiteit van de healing heeft dit meer of minder tijd nodig. Wanneer jij merkt dat het afrond zal het zijn alsof je wakker wordt. 

 

Tijdens het healingsproces zullen de energieën die niet langer nodig zijn in de schildering trekken en dienen naderhand door jouzelf verwijderd te worden. Het afwassen van hetgeen jij niet langer nodig hebt is je laatste stap om de healing compleet te maken. Het is de belofte aan jezelf dat je dit niet langer deel laat uitmaken van jouw wezen. 

Na afloop ronden we rustig af met een kopje thee en een uitwisseling van hetgeen je ervaren hebt.

 

De totale behandeling duurt gemiddeld 2-3 uur . De healing heeft een energie uitwisseling van €150,00