Light healing

earth en starlight

Light Healings zijn healings op basis van licht frequenties en intenties.


Een Light Healing kan direct op het lichaam plaatsvinden waarbij lagere licht frequenties omgezet worden in hogere trillingen en waarbij het lichaam deze niet langer meer kan vasthouden. 


Een Light Healing kan ook plaatsvinden direct in een energiecentrum buiten het lichaam. Dit zorgt voor een diepe transformatie van jouw spirituele wezen. 


Je wordt uitgelijnd met het licht van één of meerdere aarde of kosmische Licht frequenties. Al naargelang wat nodig is voor jouw op dat moment.

De genezing gaat door alle lagen van het zijns-wezen. Dat wil zeggen door de fysieke, energetische, emotionele, mentale én spirituele lagen. Datgene wat getransformeerd mag worden wordt in zijn totaliteit meegenomen.