Jeugdhulp

Voor jeugdigen en opvoeders

samen zijn – samen genieten

Als je ziet dat je kind niet lekker in zijn vel zit – het niet goed gaat – het gebukt gaat onder zorgen of problemen – gaat dit je aan het hart.

 

Je wilt je kind zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Je gunt je kind plezier in het leven, wind onder de vleugels en de wereld aan hun voeten.

 

Soms lopen kinderen en jongeren echter vast door emotionele of ingrijpende gebeurtenissen. Ze raken de verbinding met zichzelf en hun omgeving kwijt. Ze weten niet meer wat ze moeten denken, hoe ze zich moeten voelen of wat ze kunnen doen. 

 

Ik kijk samen met jouw kind (en jouw/jullie als opvoeders) naar de vragen en behoeften. Ik bied ondersteuning in behandeling, begeleiding, vaardigheidstrainingen, psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. 

Ik bied individuele sessies voor jeugdigen maar ook groepssessies waarin jeugdigen samen kunnen leren en ontdekken. 

 

Omdat de meeste jeugdigen niet kunnen of willen praten over hun problemen en klachten maak ik gebruik van  lichaamsgerichte- en ervaringsgerichte methoden. Je kunt dan denken aan sport en spel, tekenen of andere creatieve bezigheden, waarin lichaamsgerichte oefeningen verwerkt worden passend bij de leeftijd.  Doel is het dat de jeugdige meer inzicht en bewustzijn krijgt in zijn of haar gevoelens, denken en zijn. Hoe om te gaan met uitdagende situaties of vervelende ervaringen. Elke behandeling is erop gericht de jeugdige (meer) in zijn of haar kracht te zetten.

 

Individuele sessies:

Samen gaan we aan de slag met de vragen van jouw zoon of dochter. De zorgen of vragen vanuit opvoeders en/of andere partijen worden meegenomen in het algehele plan. 

De jeugdige staat centraal, de omgeving – opvoeders, school, belangrijke anderen – worden nauw betrokken in de behandeling waardoor zij (nog) beter toegerust zijn het kind te ondersteunen en te begeleiden.

Verandering en herstel vindt uiteindelijk grotendeels plaats in het dagelijks leven.

 

Groeps-sessies:

In groepssessies zijn er overkoepelde doelen naast de doelen en vragen van elke jeugdige. We werken o.a. aan sociale vaardigheden: hoe reageer ik op anderen, wat doen anderen met mij, hoe vind ik aansluiting/verbinding, grenzen stellen.
We zetten gedurende de weken erna (meestal 10 weken) in op het onderzoeken van deze en de eigen vragen en manieren ontdekken van hoe ermee om te gaan in het dagelijkse leven. 

Lees hieronder meer over de verschillende werkvormen met kinderen.

Ik werk o.a. in een multidisciplinair team onder de naam EMOVITA Integratieve JeugdhulpDie als gecontracteerd zorgaanbieder (in veel gemeentes) een integratief aanbod voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun opvoeders bieden: vroegtijdige ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Neem contact op voor de mogelijkheden.