Cursusvoorwaarden

Groepslessen Yoga & Meditatie

 1. Het Algemene doel van de groepslessen is het op een plezierige wijze in stand houden en/of bevorderen van uw gezondheid en welbevinden. De yogavormen die wij aanbieden bestaan uit de beoefening van lichaamshoudingen (asana’s) en ademhalingstechnieken (pranayama’s). Daarnaast worden er in de lessen ontspannings- en meditatieoefeningen aangeboden.
  De meditatielessen bestaan uit een geleide meditatie.
 2. U volgt de lessen op eigen risico. Tijdens de les wordt erop gewezen dat geen enkele oefening onplezierig mag zijn of pijn mag doen. U dient hier zelf verantwoordelijkheid in te dragen. Als u onder medische behandeling bent, pleeg dan overleg met uw behandelaar over het volgen van yogalessen. Bespreek dit ook met de yogadocent.
 3. Voor de yogalessen heeft u nodig: gemakkelijk zittende kleding, waarin u goed kunt bewegen. Eventueel een handdoek, warm vest en of sokken als u het sneller koud heeft.
 4. Een les die u mist en tijdig afmeldt (min. 24 uur van tevoren) kan in overleg tijdens een van de andere aangeboden lestijden ingehaald worden. Gemiste lessen kunnen niet meegenomen worden naar een volgende maand/periode.
 5. Door inschrijving verbindt u zich voor de duur van het abonnement (afhankelijk van het abonnement; maand, kwartaal of jaar). Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk.
  Bij langdurige ziekte of zwangerschap is een andere regeling bespreekbaar.
 6. Bij wijzigingen of opzeggingen van het abonnement dient u dit minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk (per email: info@star-of-light.nl) aan te geven.
  Bij uitschrijving worden persoonlijke gegevens vernietigd in verband met uw privacy.
 7. Het cursusbedrag dient aan de start van de periode (maand/kwartaal) betaald te zijn. U ontvangt hiervoor een factuur via uw emailadres.
 8. Tarieven zijn hier te vinden op de website.
 9. Vakantieperiodes, waarin geen lessen worden aangeboden, houden min of meer gelijke tred met de basisscholen.
  Zijn er andere uitval momenten wordt dit tijdig bekend gemaakt of er wordt voor een invaller gezorgd.
 10. Mobiele telefoons hebben géén plaats in een yogales. Telefoons horen “uit” te staan en eventueel in een van de daarvoor voorziene bakjes geplaatst te worden bij de ingang.
 11. Star of Light is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen. Al dragen we er zorg voor dat er ruimte is om eigendommen veilig op te slaan.
 12. Star of light is aangesloten bij Vereniging voor Integraal Therapeuten (VIT) en Collectief Alternatief Therapeuten (CAT) en hanteert de beroepscode van CAT.
 13. Bij klachten proberen we deze samen op te lossen. Lukt dat niet dan zal ik u wijzen op de klachtenregeling van het SCAG of het CAT voor alternatieve therapeuten. Informatie is terug te vinden op scag.nl. Informatie over het CAT is te vinden op catcollectief.nl