The Story of the Drum

Het verhaal van de Drum zoals verteld volgens de Abenaki

 

Er wordt gezegd dat toen de maker een plek aan het voorbereiden was voor de geesten om op Moeder Aarde te wonen, er in de verte een luide BOEM te horen was. Terwijl de maker luisterde, kwam het geluid steeds dichterbij totdat het vlak voor de ogen van de maker aanwezig was. 

 

De maker vroeg: “Wie ben jij?”

“Ik ben de spirit van de drum”, was het antwoord.

De maker vroeg aan de Spirit van de Drum: “Wat wil je?”

De Spirit van de Drum sprak tot de maker en zei: “Ik zou graag deel willen uitmaken van dit prachtige ding dat je aan het creëren bent.”

Na even nagedacht te hebben, vroeg de maker: “En welke rol ga jij spelen, Spirit van de Drum?”

“Ik zou graag de stemmen van het Volk willen begeleiden”, antwoordde Spirit van de Drum.

“Als zij vanuit hun hart zingen, zal ik ook zingen, alsof ik de hartslag van Moeder Aarde ben. Dan zullen allen in harmonie zingen.”

 

De maker heeft het verzoek van Spirit van de Drum ingewilligd en 

vanaf dat moment begeleidt de drum de stemmen van het volk.