Speltherapie

Samen Spelen – Samen Zijn

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij we spel en creativiteit inzetten om een kind te begrijpen en te helpen. Spelenderwijs onderzoeken we en leren we samen.

 

Spelenderwijs kan het kind ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen uiten, ervaringen verwerken en experimenteren met allerlei nieuwe vormen van gedrag.  Door dit samen met de therapeut te doen kan het kind nieuwe ervaringen opdoen, lichamelijke, mentale en emotionele inzichten verwerven en deze integreren in het lichaam.

 

 

Wanneer speltherapie?

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

 

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet

  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld

  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s

  • Hechtingsproblemen

  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag

  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren, 

Hoe werkt speltherapie?

De therapie vindt plaats in een kamer. Die zo is ingericht dat het kind de vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: spelletjes, poppen en dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal,  bouwmateriaal  etc.

Tijdens het spelen heeft de therapeut alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat kan soms een paar weken duren.

De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar.